JPPC Polska Sp. z o.o.
ul. Bronisława Czecha 36
04-555 Warszawa
tel. 22 490 42 31, biuro@jppc.pl

Kontakt

JPPC Polska Sp. z o.o.

04-555 Warszawa, ul. Bronisława Czecha 36
Asystentka Zarządu – tel. 886 180 881
Pracownia projektowa – tel. 22 490 42 31

KRS: 0000660723
REGON: 366434806
NIP: 7010660003

e-mail: biuro@jppc.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest JPPC Polska sp. o.o. z siedzibą przy ul. Bronisława Czecha 36, 04-555 Warszawa.

Państwa Dane osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji współpracy handlowej lub usługowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, pkt. 1, lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  firmy świadczące usługi rachunkowe, księgowe, wsparcia IT, z którymi współpracuje Administrator.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie Państwa danych osobowych przez jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji współpracy handlowej lub usługowej.