JPPC Polska Sp. z o.o.
ul. Bronisława Czecha 36
04-555 Warszawa
tel. 22 490 42 31, biuro@jppc.pl

O nas

Paweł Ciechanowicz

Członek Zarządu JPPC Polska Sp. z o.o. – Projektant
pciechanowicz@jppc.pl

 

Absolwent kierunku budownictwa o specjalności drogi, ulice i lotniska Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej (1994 – 1999).

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2010 – 2011).

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (2008):

 • drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych
 • drogi dla ruchu i postoju statków powietrznych
 • przepusty

Certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (2013)

Doświadczenie zawodowe:

 • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Międzyrzecu Podlaskim (1996, 1997, 1998):
  • budowa obwodnicy w Radzyniu Podlaskim,
  • budowa Terminalu Samochodowego w Koroszczynie,
 • WARBUD S.A. w Warszawie (1999-2000)
 • Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.(2001-2009)
  • projekt autostrady płatnej A2 Nowy Tomyśl – Konin ; Odcinek 2 Krzesiny – Września od km 171+600 do km 209+138; (dł. 38 km)
  • koncepcja projektowa obejścia m. Jawor w ciągu drogi ekspresowej S-3; (dł. 12 km)
  • projekt rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Grójca od km 410+260 do km 418+546; (dł.8,3 km)
  • budowa Autostrady A1: sekcja 5b granica województwa kujawsko-pomorskiego – Warlubie km 65+789,13 ÷ 75+000,00 sekcja 6 Warlubie – Nowe Marzy km 75+000 – 89+450 wraz z węzłem „Nowe Marzy” (2006-2009)
 • Egis – Poland Sp. z o.o. (2009-2010)
 • APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o. (2010-2011)
  • projekt przedłużenia ul. Sobieskiego od Al. Wolności do ul. Krakowskiej-bis w Częstochowie – ulica klasy G, długość odcinka 1,3 km, 5 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, 2 obiekty inżynierskie w tym estakada 250m,
  • projekt przebudowy estakad w Trasie Łazienkowskiej na Węźle Warszawskim Ł-19, Ł-20, Ł-21, Ł-22, Ł-23, Ł-24, Ł-25, Ł-26 oraz estakady Ł-35 na Węźle Praskim w Warszawie – ulice klasy GP, 9 łącznic w węzłach typu WA,
 • PC-Projekt Paweł Ciechanowicz / PC-PROJEKT Sp. z o.o. s.k. (2009-2017)
 • projekty wymienione w zakładce „Projekty

Jarosław Parol

Członek Zarządu JPPC Polska Sp. z o.o. – Projektant
jparol@jppc.pl

 

Absolwent kierunku budownictwa o specjalności drogi, ulice i lotniska Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej (1999 – 2004).

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (2010)

CEng MIEI (Chartered Engineer and Ordinary member of the Institution Engineers of Ireland) (2010)

Eur Ing FEANI (European Federation of National Engineering Associations) (2009)

FCE (First Certificate In English) (2007)

Doświadczenie zawodowe:

 • DrogMost Lubelski Sp. z.o.o. (2003-2007)
  • Droga wojewódzka Nr 841 – projekt przebudowy drogi o długości 16,1km
  • Droga wojewódzka Nr 812 – projekt remontu drogi o długości 28,9 km
  • Droga krajowa Nr 12 – projekt przebudowy drogi o długości 8,6km
  • Droga wojewódzka Nr 819 – inspektor nadzoru inwestorskiego – przebudowa drogi o długości 20km
  • Droga krajowa Nr 17 – projekt przebudowy drogi o długości 3,1km
 • Jacobs Engineering Ireland (Dublin, Irlandia) (2007-2010)
  • N30 Moneytucker to New Ross – projekt budowy drogi krajowej (jednojezdniowej) o długości 13,4km
  • N21 Castleisland Bypass – projekt budowy obwodnicy (droga dwujezdniowa) o długości 5,4km
  • N4 The Downs Grade Separation – projekt budowy węzła na drodze krajowej
  • N21 Adare Bypass – projekt budowy obwodnicy (droga dwujezdniowa) o długości 8,6km
 • APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o. (2010-2011)
  • Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek dla przedsięwzięcia: „Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowic”
 • m.st. Warszawa – Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (2011-2015)
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. inżynierii ruchu
 • SERPENTYNA Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Parol (2014-2017)
  • projekty wymienione w zakładce „Projekty